PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin Toma

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

23 de consilieri

COMITETUL DIRECTOR

Cristi Ceauşel
PREŞEDINTELE COMITETULUI DIRECTOR

Aurelian Poteraşu
MEMBRU – VICEPREŞEDINTE COMITET DIRECTOR

Tamara Lazăr
MEMBRU

Mircea Constantin
MEMBRU

Ninel Drîmboceanu
MEMBRU

CONDUCEREA CLUBULUI

Ion Cazan
DIRECTOR

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE

Ion Gheorghiu
CONSILIER JURIDIC

Florina Andreiaş
INSP. DE SPECIALITATE

Ana Maria Oprea
INSP. DE SPECIALITATE

COMPARTIMENT CONTABILITATE

Dragoş Baciu
CONTABIL ŞEF

Laurenţiu Buşoi
CONTABIL

Cristian Chesim
CASIER

SECRETARIAT

Violeta Mărăcine
SECRETARĂ

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

Alin Mihăilă
INSP. DE SPECIALITATE

Maria Corbu
MAGAZIONER

ŞEFII DE SECŢIE PE RAMURĂ SPORTIVĂ

Tudorie Dumitru
SECŢIA „ATLETISM”

George Timiş
SECŢIA „FOTBAL”

Radu Bogdan
SECŢIA „HANDBAL”

George Georgescu
SECŢIA „RUGBY”

Ion D. Popescu
SECŢIA „ŞAH”

Alina Ene
SECŢIA „MODELISM”

George Ciubotaru
SECŢIA „TENIS DE MASĂ”

COMPARTIMENTUL MEDICAL – KINETOTERAPIE

Paraschiv Stanciu
MEDIC

Ionuţ Nămoloşanu
KINETOTERAPEUT

Dănuţ Boboc
MASEUR

Georgiana Ghizdeanu
ASISTENT MEDICAL

COMPARTIMENTUL PRESĂ 

Andrei Piţigoi
OFIŢER DE PRESĂ
Handbal, şah, gimnastică şi modelism

Gabriel Cernat
OFIŢER DE PRESĂ
Fotbal, box şi atletism

Auraş Tereacă
OFIŢER DE PRESĂ
Rugby, volei şi tenis de masă