Şef de secţie
Prenume şi nume

Antrenor principal
Prenume şi nume

Referent
Prenume şi nume

Ofiţer de presă
Prenume şi nume